Дарителски
сметки

Национален фонд “Свети Никола”
Кауза “Да дадем на всяко дете с увреждане да порасне”

/За осигуряване на нова медицинска апаратура за лечение на деца с увреждания/
за Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Благоевград и Дневен център за деца с увреждания в гр. Хасково